Kentsel Dönüşüm Aşamaları

Kentsel Dönüşüm Adımları ve Kentsel Dönüşüm Akış Diyagramı

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma canlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır. Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un birinci maddesinde kanunun amacı ve kapsamı tanımlanmıştır. ” Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.”  İlgili maddeden ve kentsel dönüşümün anlamsal karşılığından da anlaşılacağı gibi etkin bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde gerek projelendirme, gerek yapım tekniği, gerek malzeme gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış milyonlarca yapı bulunmaktadır. Bu yapılar deprem gibi doğal afetler karşısında yetersizlik göstermekte ve kendisinden beklenen dayanımı gösteremeyip can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunla birlikte bilgisizlik, maddi yetersizlikler veya yürürlükte olan kat malikleri kanunu gibi kanunlar nedeniyle tahliye, yıkım ve yenileme veya güçlendirme çalışmaları yapılamayan yapılara uygulama kolaylığı sağlanmıştır. Yürürlüğe giren kanunla birlikte tüm binaların deprem testlerinin yapılması zorunlu hale gelecektir. Bu sayede yapısına güvenen bir çok vatandaşımız günümüz teknolojileri ile yapılarının değerlendirildiğinde ne kadar dayanıksız olduğu ve bekleneni karşılamadığını görebilecektir. Ayrıca kanun kapsamında yenilen veya güçlendirme yapmak isteyen vatandaşlarımıza 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kdar uygun maliyetli kredi imkanlarıda sunulmakta ki bu sayede isteyenler kendi yapılarını kendi maddi imkanlarıyla yapabilecektir. Ayrıca yürürlükte olan kat malikleri kanununda bu tip inşai faaliyetlerde oy birliği zorunluluğu bulunmaktaydı. Buda yapıda 1 bireyin bile karşı çıkmasıyla deprem testleri ve yenileme/güçlendirme işlemlerinin yapılmasına imkan tanımamaktaydı. Ancak kanunla birlikte oy birliği uygulamadan kaldırılmış olup 2/3 çoğunluk yeterliliği maddesi getirilmiştir.

e-katalogDipu90