Deprem Analiz Raporu Nedir?

Deprem Analiz Raporu Nedir? Deprem Analiz Raporu, yapının kendi yükleri (düşey yükler) ile deprem yüklerinin (yatay yükler) birleşimi ile oluşacak deprem anındaki durumun önceden tespit edilmesi için yapılan saha çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ile bilgisayar ortamındaki modellemeler yardımıyla yapının deprem etkilerine karşı dayanımının belirlenmesi için yapılan raporlama işlemlerine verilen bir addır. Deprem Testi, Deprem Risk Raporu, Bina…