ÇELİK YAPI PROJE HİZMETLERİ:

Çelik yapılar halen günümüzde yeterince değer görmeyen ve uygulanmayan yapı sınıflarıdır. Bunun nedenleri arasında ise birden çok yerli ve yabancı yönetmelik ve standartların bir arada kullanılıyor olmasıdır. Ülkemizde geçerli olan yönetmelikler ve yabancı yönetmeliklerin birleştirilmesi ile çelik yapılarınız uygun maliyetlerle sağlam ve estetik olarak firmamız tarafından çözülmektedir.

Çelik yapılar yurt dışında yüksek yapılardan basit endüstri yapılarına kadar bir çok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde kullanım alanları daha sınırlı kalmıştır. Bunun esas sebepleri arasında ise Alman ve Avrupa standartları arasında sıkışan bir endüstri yatmaktadır. Ayrıca çelik yapılarla ilgili ülkemizde yeterli düzeyde yönetmelik ve standart bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak proje hizmeti vermek isteyen kişiler de bir çok yabancı kaynaktan yararlanması ve bilmesi gerekmektedir. Diğer bir olumsuz durum ise yazılım desteğidir. Çelik yapıları çözecek güncel yazılımlar çok az olup uluslararası kabul görmüş yazılımların ise kullanılması zordur. Buna ilave olarak üniversitelerde de çelik yapılara gerekli önem ve dersler verilmediği dikkate alındığında çelik yapılar gerekli kullanım alanını ülkemizde ulaşamamıştır.

DİPU Kentsel dönüşüm olarak yıllardır süren mesleki deneyimimiz ve ulusal, uluslararası standartlarla çalışma yeteneğimiz ile bilgi ve becerimizi çelik yapı projelerine aktarıyoruz. İster endüstriyel yapılar olsun ister konut yada işyeri tarzında yapılar olsun çelik yapı projelerinize mühendislik yaklaşımları ile en optimal çözümleri üretmeye talibiz.

ÇELİK YAPILARDA KULLANDIĞIMIZ BAZI YÖNETMELİKLER

  • 2018 Çelik Yapılar Yönetmeliği
  • TBDY 2018
  • TSE 498
  • TSE 500
  • Eurocodes (Avrupa Standartları)
  • ANSİ / AISC (Amerikan Ulusal Standartları)
  • ANSI Desing Guide (Amerikan Tasarım Kılavuzları)
  • ASCE (Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği Yönetmelikleri)