Belgelerimiz

DİPU İnşaat ve DİPU Kentsel Dönüşüm firmalarına ait belge ve sertifikalar. Tüm gerekli sertifikaların 2016  güncelleme ve tescilleri yapılmıştır.