Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Kentsel Dönüşüm nedir sorusunun cevabı kentsel dönüşüm kelimesinin açıklanmasıyla mümkün olabilir. Öncelikle kentsel dönüşüm hakkında herşeyi anlatmadan önce ülkemizde yayınlanan kanunun tam olarak kentsel dönüşüm uygulaması için olmadığı ve kanunun adından da anlaşılacağı gibi afet riski altındaki alanların dönüşümü yani yapının mevcut haliyle bir afet riski altında olması gerektiğini ifade etmemiz gerekir.

dipu_insaat_kentsel_donusumKentsel Dönüşüm Kavramı Nedir?

Tanımsal olarak kentsel dönüşüm;

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma canlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

Yani gerçek kentsel dönüşüm kelimesinde alanın veya yapıların bir afet riski şartı aranmaksızın işlevini yitirmiş, zaman içinde insan ihtiyaçlarına yeterli gelemeyen insan odaklı olarak düzenlenmesi yer almaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un birinci maddesinde kanunun amacı ve kapsamı tanımlanmıştır.

” Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” 

İlgili maddeden ve kentsel dönüşümün anlamsal karşılığından da anlaşılacağı gibi etkin bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde gerek projelendirme, gerek yapım tekniği, gerek malzeme gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış milyonlarca yapı bulunmaktadır. Bu yapılar deprem gibi doğal afetler karşısında yetersizlik göstermekte ve kendisinden beklenen dayanımı gösteremeyip can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunla birlikte bilgisizlik, maddi yetersizlikler veya yürürlükte olan kat malikleri kanunu gibi kanunlar nedeniyle tahliye, yıkım ve yenileme veya güçlendirme çalışmaları yapılamayan yapılara uygulama kolaylığı sağlanmıştır. Yürürlüğe giren kanunla birlikte tüm binaların deprem testlerinin yapılması zorunlu hale gelecektir. Bu sayede yapısına güvenen bir çok vatandaşımız günümüz teknolojileri ile yapılarının değerlendirildiğinde ne kadar dayanıksız olduğu ve bekleneni karşılamadığını görebilecektir.

Kentsel Dönüşüm Nasıl Olacak?

Kentsel dönüşüm sürecinin başlaması için yapıdaki maliklerden birinin gerekli evraklarla DİPU Kentsel Dönüşüm Firmasına başvuru yapması yeterlidir. Firmamız tarafından başvuru konusu yapı üzerinde yapılacak olan deprem testleri sonucunda Deprem Risk Raporu verilen bir değerlendirme raporu ilgili idareye verilerek süreç başlatılmış olur.

İdare raporu inceleyerek onaylayıp ilgili tapu dairesine bilgilendirmede bulunulur. Tapu tarafından yapının tapu kütüğüne RİSKLİ YAPI ibaresi eklenir ve tüm kat maliklerine tebligatla durum bilgilendirilir.

2/3 Çoğunluk Nedir?

Kentsel dönüşüm yasası ile birlikte yapının yıkımı ve müteahhit firma seçimi gibi konularda tüm kat maliklerinin ortak kararı aranmaksızın arsa payı üzerinden 2/3 çoğunluğun kararı yeterli olmaktadır. Ancak 2/3 çoğunluğun kararı sadece müteahhit seçimi ve sözleşmenin imzalanmasında yeterlidir. Ruhsat alınması ve inşaatın başlanabilmesi için geriye kalan kişilerin ya ikna edilmesi yada mülklerinin kentsel dönüşüm kanunu kapsamında kamulaştırılması gerekmektedir

Kentsel Dönüşüm Devlet Destekleri Nelerdir ?

Kentsel dönüşümün en büyük faydası şüphesiz kamulaştırma hakkıdır. Bu sayede 2/3 çoğunluğu sağlayan taraf inşaatın ileri aşamaları için gerekli kararları alabilecektir.

Bunun yanında;

Kentsel dönüşüm kapsamında ruhsat harçlarından muafiyet

Kentsel dönüşüm kredi faiz desteği

Kentsel dönüşüm kira yardımı

Noter harçları ve damga vergilerinden muafiyet

olmak üzere diğer faydaları sayılabilir.

Sitemiz enfazla 3 ayda bir güncellenmektedir.                                                   Son güncelleme tarihi: 30/12/2015 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit