KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Kentsel dönüşüm 6306 sayılı kanun kapsamına giren, Risk raporları ile deprem, sel, yangın, zemin etkileri gibi nedenlerle yıkılma tehlikesi olan yapılar ile, riskli alan ve rezerv yapı alanında kalan yapıların yıkılarak yenilenmesi işlemleridir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI NEDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun,sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kentsel dönüşüm binada bulunan maliklerden birisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm kapsamında lisanslandırdığı firmalara başvuru yaparak girilebilir.

Kentsel Dönüşüm Firmamız Dipu İnşaat Proje ve Uygulama tarafından yapılmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA NE GİBİ AVANTAJLAR VAR?

Kentsel Dönüşüm Kanununda vatandaşlara bir çok kolaylık sağlanmıştır. 2 Seçenekli olan bu desteklerden 1. seçenek Kira Yardımı, 2. seçenek ise kredi faiz desteğidir. Ayrıca vatandaşlara imar harcı, noter harcı, otopark harcından muafiyet getirilmiştir.

KREDİ FAİZ DESTEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Kredi faiz desteği bir bakıma mortgage kredisi olarak bilinir. Mortgage kredi faizinde konutlarda %0,33 iş yerlerinde %0,2 indirilerek uygulanır. Şuan bankaların uyguladığı kredi faiz oranları %0,80 ile 1,20 arasındadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE KADAR KREDİ KULLANABİLİRİM?

Bir malik binada bulunan her daire için en fazla 1.250.000 Lira ve bina için en fazla 3.500.000 lira kredi çekebilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ İLLERDE OLACAK?

Kentsel dönüşüm Türkiye’nin her bölgesinde il ilçe köy mahalle ayırmaksızın geçerlidir.

BİNAMI KENTSEL DÖNÜŞÜME NASIL SOKARIM?

Binanızı kentsel dönüşüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lisanslandırdığı firmalara başvuru yaparak kentsel dönüşüme girmiş bulunursunuz. Kentsel Dönüşüm ile ilgili işlemleri Firmamız tarafından yapılmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA DAVA AÇMA HAKKIMIZ VAR MIDIR?

Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı kanunun 6/9 maddesinde“Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.” denmektedir.

Firmamız DİPU İNŞAAT PROJE VE UYGULAMA olarak Kentsel Dönüşüm işlemleri için avukatlık hizmeti verilmektedir.

BİNAMIZIN TESTLERİNİ YAPTIRDIK.2/3 ÇOĞUNLUK SAĞLANAMIYOR. NE YAPMAMIZ GEREKMEKTEDİR?

Kentsel Dönüşüm Kanununa göre binanızın yıkılıp yeniden yapılması için 2/3, güçlendirilmesi için 4/5 çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bu çoğunluğu sağlayamamanız durumunda binanız ilgili belediyesi tarafından bina boşaltılır ve yıktırılır. Bina yıkım ücretleri tapularınıza şerh konularak tahsil edilir.

BİNAMIZA KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU HAZIRLANDI. BEN RAPORUN DOĞRU OLDUĞUNA İNANMIYORUM. NE YAPMAM GEREKİYOR?

Binanıza hazırlanan raporun doğruluğu ile ilgi şüpheleriniz oluşması durumunda tapudan gelen “Binanız Risklidir” tebligatından sonra 15 gün içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmesi durumunda 4’ü Üniversite, 3’ü Bakanlık yetkilileri toplam 7 kişilik teknik heyet ile dosya tekrar incelenir ve varsa eksiklikler testi yapan kurum tarafından tamamlattırılır. Teknik heyet kurulunun incelediği ve onayladığı dosya kentsel dönüşüme girmiş olur ve bir daha itiraz etme hakkı bulunmaz.

RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİNADAN ÇIKMAYAN MALİKLER VE KİRACILAR İÇİN NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ?

Riskli olduğu tespit edilen binadan çıkmayan kiracılar veya malikler için Bulunduğu bölgedeki Kaymakamlığa başvuru yaparak kolluk kuvveti talep edilir. Yedieminden depo kiralanır. Kaymakamlık polis desteği ile binayı boşaltarak içeride bulunan eşyaları nakliye aracı ile ve kayıt edilerek yediemin deposuna gönderilir ve bina boşaltılır ve yıkımı gerçekleştirilir.

BİNADA 2/3 ÇOĞUNLUK YIKIM İÇİN KARAR ALDI. BEN BU KARARA UYMUYORUM.NASIL OLACAK?

Binanızda 2/3 çoğunluk sağlanması ile yerinizde kamulaştırmaya gidilebilir. Yerinizi çık arttırma usulü ile önce binada bulunan malikler, onlardan alan çıkmassa müteahhit firma veya TOKİ yetkililerince rayiç değer üzerinden satın alınır. Satılan ücret hesabınıza aktarılarak işlemlere devam ettirilir.

Kamulaştırma ile ilgili Firmamız DİPU İNŞAAT PROJE ve UYGULAMA olarak hizmet verilmektedir.

RİSKLİ BİNA ÜZERİNDE İPOTEK VAR İSE BİNA YIKTIRILABİLİR Mİ? İPOTEĞİN DURUMU NE OLUR?

Riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

RİSKLİ YAPI NEDİR?

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yada yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilerek dayanılarak tespit edilen yapıdır.

RİSKLİ ALAN NEDİR?

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen alandır.

RİSKLİ ALAN İÇİNDE BULUNAN BİNALARA TEST YAPTIRMAK GEREKİYOR MU?

Riskli alan içerisinde bulunan binalara test yaptırma zorunluluğu olmadan kentsel dönüşüme girebilecektir.

RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN RİSKSİZ BİNALARIN DURUMU NE OLACAK?

Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.

2/3 ÇOĞUNLUK DAİRE SAYISINA GÖRE Mİ YOKSA ARSA PAYINA GÖRE Mİ BELİRLENİR?

2/3 çoğunluk binanızın arsa payına göre belirlenir.

REZERV YAPI ALANI NEDİR?

Kentsel Dönüşüm Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toki’nin ve İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

KİRA YARDIMI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADARDIR? KAÇ AY ALABİLİRİM?

Kentsel dönüşüm kira yardımı nüfus yoğunluğuna göre her ilde farklılık göstermektedir. Kira Yardımları 18 ay boyunca geri ödemesiz olarak il nüfuslarına göre değişen oranda yatmaktadır. Kiracılar tek seferlik  taşınma yardımı yatırılmaktadır.

BİNAMIZ ERKENDEN BİTERSE KİRA YARDIMI KESİLİR Mİ?

Binanızın erken bitmesi durumunda kira yardımında bir kesilme olmamaktadır. Bakanlığın Şu an belirlediği 18 ay boyunca kira yardımı yatırılmasıdır.

KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKMEKTEDİR?

Kira yardımı alabilmek için RİSKLİ bulunan binada oturma şartı bulunmaktadır. Binada oturulmaması durumunda kira yardımı yapılmamaktadır. Dairede binanın riskli olmadan en az 3 ay önce oturması gerekmektedir. Bu şartları sağladıktan sonra evraklar ile ilgili Belediyesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin: https://dipukentseldonusum.com/kentsel-donusum-kira-yardimi/

BENİM GEÇEN AY KİRA YARDIMIMIN İLK TAKSİDİ YATMAYA BAŞLADI. BU AY AYIN 20Sİ OLDU HALA YATMADI ZAMLI MI OLACAK? TAŞINMA BEDELİ TOPLAM KİRA BEDELİNİN İÇİNDE Mİ TUTAR OLARAK VERİLECEK?

Kira yardımları zamlı olarak yatacağı için bir gecikme olmuştur. Bakanlık yetkililerin verdiği bilgilere göre kira yardımları 27 ocak tarihine kadar yatması beklenmektedir. Ancak geçen senelerde yılın ilk ayındaki kira yardımları için gecikmeler olduğunu da hatırlatmak isteriz. Gecikmelide olsa tüm malikler kira yardımı almaya devam edecektir. Toplamda 18 ay sürenizde baki kalacaktır. Ancak taşınma yardımı sadece kiracılara verilir. Siz eğer kiracı iseniz bir defaya mahsus 2 adet kira bedeli tek seferde ödenir

Sayfamızdaki tüm içerik, yazı ve görseller firmamızca hazırlanmıştır. Firma izni olmadan içerik, yazı ve görsellerin bir kısmının veya tamamının kopyalanması ilgili yasalar ve telif hakları kanunlarınca suçtur. Firmamızca yapılan periyodik incelemelerde bu fiili işleyen firmalar ve müşterileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Oluşturulma Tarihi: 23/03/2016

Güncelleme Tarihi: 23/11/2023