KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Kentsel dönüşüm süreci hakkında aklınıza takılan tüm soruları, kentsel dönüşüm süreci ve aşamaları adım adım sizlere sunduk. Her bir adımda kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi vermeye çalışırken sitemizde yer alan sayfalar, makaleler ve haberler ile isteyenlere konuları daha detaylı inceleme imkanı sunduk. Kentsel dönüşüm hakkında her şey tek sayfaya yerleştirerek bilgi vermeye çalıştık. Yapmanız gereken ister DİPU ile anlaşmış ve çalışmış olun ister farklı firmalarla bulunduğunuz adımı izlemek ve süreci tamamlamaktır.

Tüm videolarımız ve sürekli yenilenen içeriğimiz için youtube kanalımıza abone olabilirsiniz.

ADIM ADIM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm süreci en kısa olarak ifade edilmek istenirse bize göre;

Değerlendirme ; Yapının incelenmesi ve deprem risk raporunun hazırlanması,
İnceleme : Hazırlanan raporun ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenmesi,
Proje : Yeni yapının müşteri taleplerine uygun olarak projelendirilmesi,
Uygulama : Proje ve ruhsat eklerine uygun olarak yapının imalatı.

    Ancak daha kapsamlı bir bilgi sahibi olmak, hak ve kazanımlarınızı öğrenmek için bu adımları daha da genişletebiliriz. Genel yargı 12 adımda kentsel dönüşüm sürecinin anlatılması olduğu için bizde 12 adımda sizlere kentsel dönüşüm sürecini anlatmaya çalışacağız. Kentsel dönüşüm aşamaları bir çok kanun ve yönetmeliği içeren bir süreçtir. Bu sayfada yer alan bilgiler ve yazılar sizlere süreç hakkında bilgi sahibi yapabilmek içindir. Daha kapsamlı bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

1) Kentsel Dönüşüm Kararının Alınması

Kentsel dönüşüm süreci, kentsel dönüşüm kararının alınmasıyla başlar. Kentsel dönüşüm kararı yapıdaki maliklerin oy çokluğu ile alınabileceği gibi yapıdaki maliklerden en az birinin DİPU Kentsel Dönüşüm’e gerekli evraklarla başvuru yapmasıyla başlatılabilir. Kentsel dönüşüm için firmamıza başvuru yapmadan önce yapınızın mevcut imar durumunu öğreniniz. İlk imalatında konut içinde kalan veya kat sayısı yüksek olan yapılar zaman içindeki imar değişiklikleri nedeniyle yeşil alan, yol içinde kalabilir veya yapının kat sayısı azalır veya artabilir.

.

2) Kentsel Dönüşüm Yetkili Firmamıza Başvuru

Kentsel dönüşüm başvurmaya kararı alan malikler gerekli evraklarla birlikte DİPU KENTSEL DÖNÜŞÜM firması merkez ofisine gelerek başvurularını yapabilirler. Sektörde bir çok firma veya kişiler kendilerini yetkili, uzaman olarak tanıtmaktadır. Ancak kentsel dönüşüm raporu yazmaya yetkili firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalardır.

.

3) Yapının İncelenmesi / Deprem Testi

Firmamız evrakları tamamlanarak yapılan tüm başvuruları değerlendirmek ve deprem risk raporunu hazırlamakla sorumludur. Bu sebepten ilgili yönetmeliklerin ve idarelerin talep ettiği biçimde saha ve laboratuvar çalışmaları yapılarak Deprem Risk Raporu hazırlanır. Saha çalışmaları beton ve donatı tespit çalışmaları, zemin etüt çalışmaları, mimari ve statik proje/röleve tespit çalışmaları ile ofis ortamında tüm değerlerin toplanması ve raporun hazırlanması kısımlarından oluşmaktadır.

.

4) Yapının Durumu

Firmamızca hazırlanan raporunun içeriğinde yapılan saha ve laboratuvar çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi ile yapının deprem, sel, heyelan v.b. durumlara karşı riski tespit edilir. Raporun son kısmında RİSKLİ YAPI veya RİSKSİZ YAPI ifadesi yer alır. Riskli yapılar kentsel dönüşüm sürecinin sağladığı tüm kazanımları kullanmaya hak sahibidir. Risksiz olarak tespit edilen yapıların sağlam olduğu anlamı çıkarılamaz. Sadece Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına girmediği ifade edilir. Firmamızca hazırlanan rapor idareye teslim edilir. İlgili idare – İstanbul için ilçe belediyeleri, diğer illerde Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri- raporu inceleyerek eğer var ise eksik veya hataları yetkili firmaya bildirir. Düzeltmeler veya ek testler isteyebilir. Raporda bir noksanlık yok ise raporu onaylar ve tapuya bildirim yaparlar.

.

5) Tapuya ve Maliklere Bildirim

Kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış yapılar için idare Tapuya bildirimde bulunulur. Tapu idareden gelen resmi yazı ile yapının bulunduğu arsa kütüğüne RİSKLİ YAPI şerhi koyarak yapıdaki tüm maliklere tebligatla durum bildirilir. Tebligatlar maliklerin adrese dayalı nüfus sisteminde kayıtlı adreslerine yapılır. Herhangi bir nedenle adres değişikliği yapmış ancak sisteme yeni adresini belirtmemiş maliklerin yazıları da adrese dayalı nüfus sistemindeki adrese eğer adreste kimse yok ise ilgili muhtarlığa teslim edilir. Tebligatta yapının Riskli yapı olarak tespit edildiği ve 15 gün içinde itiraz edilmesi gerektiği aksi takdirde 60 gün içinde yapının yıkılması gerektiği bildirilir.

.

6) İtiraz Süreci

Tebligat teslim edildikten sonra en geç 15 gün içinde maliklerden isteyenler rapora itiraz edebilir. İtiraz ancak yapının sağlam olduğu veya yapılan testlerin usulüne uygun olmadığı gibi gerekçelerle yapılır. İtiraz hakkı sadece tapu sahiplerine aittir. Hiç bir şekilde kiracılar itirazda bulunamaz. İtiraz sonrası rapor ilgili idarece Kentsel Dönüşüm Üst Kuruluna incelenmesi için gönderilir.

.

7) Üniversite Üst Kurulu

Üniversite öğretim görevlileri başta olmak üzere kentsel dönüşüm il müdürlüğü yetkililerininde olduğu bir üst kurul kentsel dönüşüm süreci içinde yasal süre olan tapudan tebligatlar ulaştıktan sonra 15 gün içinde yapılan itirazları değerlendirir. Kurulun dosyayı inceleme süresi kuruldaki dosya sayısı ile ilişkili olup 4 ay ile bazı dönemlerde 11 aya kadar uzayabilmektedir. Kurul lisanslı firma tarafından hazırlanan raporu inceleyerek var ise eksikleri firmaya bildirir ve 30 gün içinde giderilmesini ister. Eksikleri giderilen raporlar sonucunda eğer yapı riskli ise veya hazırlanan raporda eksik yok ise itirazın reddine karar verir. Eğer itiraz sonucunda yapı Risksiz olarak tespit edilirse yapı kentsel dönüşümün kapsamında çıkarılır. Ancak ileride itiraz eden malikler veya başka bir kat maliki talep etsede yapı kentsel dönüşüm kapsamına girmez. İtiraz sonucu idareye gönderilir.

.

8) Kentsel Dönüşüm Kamulaştırma

Eğer var ise itiraz işlemleri bittikten sonra veya itiraz yok ise kat malikleri 634 sayılı Kat Malikleri Kanunu’nda belirtilen usulu ve esaslara göre toplanır. Toplantı sonucunda var ise yapı müteahhit’i seçilir ve apartman karar defterine işlenir. Toplantıya katılmayan veya katılıp da kararı kabul etmeyen mal sahiplerine noter kanalı ile bildirimde bulunulur. Ardından anlaşma sağlanamaz ise ekspertiz firmalarından yapının ve binanın fiyatı istenir. Hazırlanan fiyat tespit raporu kabul etmeyen veya toplantıya katılmayan maliklere tebliğ edilir.Yasal süre içinde halen apartman kararına uymayan maliklerin sahip oldukları mülkleri 6306 sayılı kanun gereğince açık artırma usulüyle satışa çıkarılır. Açık artırmayı kazanan malik veya apartman yönetimi apartmandaki 2/3 çoğunluğun kararına uymak zorundadır.

.

9) Müteahhit Seçilmesi ve Proje Sözleşmesi

Eğer var ise kamulaştırma süreci tamamlandıktan sonra veya kamulaştırma sürecine gerek duymaksızın müteahhit firma ile kesin anlaşmaya varılır ve noterden işin durum ve teknik şartnameye uygun olarak sözleşme yapılır. Kentsel dönüşüm kapsamında ister taahhüt ister kat karşılığı olsun anlaşma yapılabilir. Her iki inşaat türü içinde yasal haklar veya muafiyetler geçerlidir.

Hatırlatma: DİPU İNŞAAT Proje ve Uygulama Ltd. Şti. olarak kentsel dönüşüm sürecindeki bilgi ve birikimimizi inşaat ve proje deneyimimizle birleştirerek kat karşılığı veya tamamı taahhüt olmak üzere inşaat uygulamaları yapmaktayız.

.

10) Proje ve Ruhsat

Müteahhit firma seçilmesinden sonra yapının mimari, statik, sıhhi tesisat ve elektrik projeleri hazırlanır. Hazırlanan projeler idareye teslim edilerek yapının Ruhsatı alınır. Ruhsat alma süresi ilgili ilçe belediyesine göre farklılık gösterse de 1 ay ile 6 ay arasındadır.

Yapınızın depreme karşı güvensiz olduğundan dolayı yıkıldığını unutmayarak seçilecek müteahhit firmanın hazırlatacağı statik projelere dikkat edilmelidir. Hazırlan projelere ehil olmayan, deprem ve etkilerinden anlamayan mühendislerce hazırlanması durumunda yapınızın yine deprem riski ile karşı karşıya kalacağını unutmayın.

Hatırlatma: DİPU Kentsel Dönüşüm ve Proje Müşavirlik markamız bünyesinde kentsel dönüşüm işlemelerini firmamızdan yaptırmış tüm müteahhit veya mal sahiplerine statik proje hizmeti verilmektedir.

.

11) İnşaat ve Uygulamaları

Ruhsat alınmış yapıların inşaatı müteahhit firma ile yapı malikleri veya yapı maliklerince seçilen heyet kontrolünde teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. İnşa süresi yapının alanına, teknik şartnamenin içeriğine ve mevsim şartlarına göre farklılık gösterebilmektedir.

DİPU İNŞAAT olarak yaptığımız iş programları sayesinde 700 m2 alana sahip yapıları yaklaşık 7 ay gibi bir sürede tamamlaya bilmekteyiz. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

İlgili Sayfalarımız:

www.dipuinsaat.com

.

12) İnşaatın Teslimi ve İskan

Teknik şartnameye uygun olarak proje ve eklerine göre inşası tamamlanan yapılar kat malikleri veya seçim heyeti tarafından kontrol edilerek varsa eksik ve noksanlıklar giderilmesi istenir. Yok ise inşaat faaliyetleri onaylanır ve yapının iş bitirmesi ve İskan adı verilen yapının resmi tüm işlemleri bittiğini gösteri belge ile kat mülkiyeti tapuları alınır.

Hayırlı olsun.

Süreci tamamladığınızda deprem güvenliği sağlanmış güvenli ve konforlu yapılarınıza kavuşmuş oldunuz. Tabi eğer doğru inşaat firması ve kentsel dönüşüm firmasıyla karşılaştınız ve bu süreci tamamını size doğru biçimde anlatabilirlerse………

Sayfamızdaki tüm içerik, yazı ve görseller firmamızca hazırlanmıştır. Firma izni olmadan içerik, yazı ve görsellerin bir kısmının veya tamamının kopyalanması ilgili yasalar ve telif hakları kanunlarınca suçtur. Firmamızca yapılan periyodik incelemelerde bu fiili işleyen firmalar ve müşterileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Oluşturulma Tarihi: 06/07/2012

Güncelleme Tarihi: 23/11/2023